Algemene info

Er worden ook in 2021 maar liefst 3 sportkampen georganiseerd!

Paasvakantie:
van 12 april tot 16 april 2021 (5 dagen)

Zomervakantie:
week 1: van 19 juli tot 23 juli 2021 (4 dagen: 21/7 niet)
week 2: van 9 augustus tot 13 augustus 2021 (5 dagen)

Inschrijven kan via onze website en is pas definitief wanneer het inschrijvingsgeld gestort is op het rekeningnummer: BE 98 9731 0434 8893 en bij ontvangst van de bevestigingsmail!

Bij annulatie voor het plaatsvinden van het sportkamp rekenen wij een administratieve kost aan van 15 euro.( Zie algemene voorwaarden)
Covid-19?
Beste ouder,
Komende zomer kunnen de sportkampen doorgaan, mits het nemen van een aantal veiligheidsmaatregelen. Hieronder vind je een kort overzicht:
*  Elk ingeschreven kind dient te worden ingedeeld in een bubbel van maximum 50 personen. We voorzien per bubbel een kleur. Elk kind zal een polsbandje krijgen in die kleur. Het is de bedoeling om je kind steeds te brengen en op te halen in zijn bubbel ( verschillende in-en uitgangen). Er zal een duidelijke bewegwijzering voorzien worden.
*  Bij het brengen en ophalen vragen we om een mondmasker te dragen (enkel volwassen begeleiders) en voldoende afstand te houden bij het aanschuiven.
*  Gelet op de vele veiligheidsmaatregelen was het noodzakelijk om het tijdstip van de voor en na-opvang aan te passen.  Er is opvang voorzien van 8u30 tot 16u30. Op vrijdag is er geen avondopvang!
* Het is verboden om een kind naar het sportkamp te brengen indien het ziekte symptomen vertoont of 5 dagen voorafgaand aan het kamp ziek geweest is. Indien een kind tijdens het sportkamp ziek wordt, vragen we om zo snel mogelijk het kind op te halen.
* Het is verplicht om een medische fiche van elk kind in te vullen en ons te bezorgen. Deze fiche kan je invullen via volgende link: https://www.schepdaalsport.be/medische-fiche/. We vragen je deze fiche, per kind ingevuld, voor 1 juli aan ons te bezorgen. Indien deze fiche ons niet bereikt, is een deelname aan het sportkamp onmogelijk.
* We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van elke ouder om onze sportkampen deze zomer tot een goed einde te brengen.
Voor wie?

Onze sportkampen worden georganiseerd voor kleuters van 3 tem 6 jaar en voor jongeren van het 1ste tem het 6de leerjaar. De kinderen worden steeds ingedeeld volgens leeftijd. Bij voldoende inschrijvingen kunnen wij bepaalde leeftijdsgroepen nog verder opsplitsen. Er wordt dan getracht om de groepen zo heterogeen mogelijk te maken. Indien uw kind graag in de groep van een vriend(in) zit, gelieve dit bij de inschrijving te melden.

Waar?

De sportkampen vinden plaats in sporthal Caerenbergveld, Kerkhofstraat 13, 1703  Schepdaal.

Dagindeling

Activiteiten starten om 9u00 en eindigen om 16u00.
Opvang is voorzien vanaf 8u30 en tot 16u30.
Op vrijdag is er geen opvang na het kamp.

Algemene afspraken

Kinderen brengen hun lunchpakket, eventuele versnaperingen voor tijdens de pauze en voldoende drinken zelf mee. In de sporthal zijn aangepaste sportkledij en degelijke sportschoenen verplicht. Verder heb je met je sportief gedrag en je goed humeur genoeg om er een spetterende sportweek van te maken.

Indien er op bepaalde dagen toch iets extra moet meegebracht worden, word je hier tijdig van verwittigd.

Indien een kind het kamp vroegtijdig dient te verlaten, vragen wij dit ’s morgens schriftelijk aan de verantwoordelijke mee te delen.

Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd tegen mogelijke ongevallen. Deelnemers dienen, los daarvan, aangesloten te zijn bij een ziekenfonds.

Ongepast gedrag

Sportief gedrag, respect voor anderen en voor het materiaal, orde, … vinden wij erg belangrijk. Herhaald ongepast gedrag zal door de monitorenploeg worden besproken en aan de ouders worden meegedeeld. In het slechtste geval zal de deelnemer het sportkamp dienen te verlaten.

Participatiepas

https://www.dilbeek.be/themas/vrije-tijd/terugbetaling-gederfde-inkomsten-participatiepas-verenigingen